Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szeretlek

Az album borítójára kattintva megnyílik a YouTube Lejátszási Lista:

Picture

A CD korongra kattintással külön Lejátszási Listában is megnyitható:

Picture

A Dalok letöltési linkje MP3-ban: ide kattints!

Gégény Éva dalainak egyszerű akkordjai

Egyszerű akkordokkal, (angolul jelölve a B=H, Bb=B) egyszerűen játszható hangnemben letölthetőek a Google Drive-ból képek formájában az alábbi linkről: link IDE KATTINTS!

 Hogy is kezdődött…​
Megjelent új albumunk „Szeretlek” címmel, azokat a dalokat tartalmazva, melyek egyenesen Isten trónterméből jöttek és a Biblián keresztül is megerősítést, alátámasztást kaptak. Azt hallottam Istentől, hogy az Ő akarata, hogy mi, gyermekei megértsük szeretetének mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát és megismerjük Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét (Efézus 3:17-19). Isten szíve vágya, hogy belegyökerezzünk szeretetébe és ne csupán így lássuk magunkat, hanem mindent eszerint tegyünk. Meg kell azt érteni, hogy ezen az albumon „ISTEN ÉNEKEL” – csupán a hangszálunkat használja, hogy fizikailag is hallhatóvá tegye azt, amit Ő érez irántunk, gyermekei iránt. Ebben mi csupán „csatornái” vagyunk, de Ő mondja el énekek formájában felénk való üzenetét.
Az egész egy látomással indult… Autóban ülve egyszer csak megnyílt a Menny fölöttem és ott találtam magam az üvegtengeren, ahol millió angyal és a szentek mind énekeltek, láttam, ahogy a gyönyörű virágok, a fák, a kövek és abszolút minden az Urat dicséri, majd egyszer csak odalépett elém Jézus (láttam az átszegzett kezét…) és felkért táncolni! S bár tudatában voltam annak, hogy a Mennyben vagyok, mégis szinte megszűnt minden létezni körülöttem, amikor maga a Királyok Királya – annak ellenére, hogy így imádják ott őt, VELEM AKAR LENNI… Ahogy táncoltunk és csak forogtunk – forogtunk, hallottam a dalt „Táncolj Velem” címmel – azonnal előkaptam a telefonom és ráénekeltem. Majd ez az élmény egy olyan szellemi „robbanást” okozott bennem, hogy egymás után jöttek a dalok – egyik a másik után! 
A másik csoda, ami szinte egy időben történt, hogy Gianni, azaz Petneházi Géza barátunk elkezdett kapni zenéket a Mennyből és arra volt indíttatása, hogy küldje el nekem. Akkor szembesültem azzal, hogy minden dal, amit kaptam teljesen egyezik – illeszkedik az általa kapott zenékhez! Milyen csodálatos, ahogy Isten két embernek – egymástól több ezer kilométerre megadja teljesen ugyanazt úgy, hogy nem is tudtunk egyikőnk sem arról, hogy mit kapott a másik… Isten szereti a „csapatjátékot” és amikor egységben összeadódnak az Atya gyermekeinek az ajándékai, tálentumai, az egyszerűen fantasztikus. Egy héten belül meg is volt az összes dal alap zenéje szöveggel, dallammal. Már csupán a stúdió munkálatok maradtak hátra, melyeket szintén folyamatos csodák kísértek. Egyik például: amikor kiutaztam Skóciába felénekelni stúdió minőségben a dalokat, előtte teljesen berekedtem. Szellemi harcba kezdtem, mert rögtön tudtam, hogy az ellenség nem örül annak, amikor Isten népe felfedezi, hogy Isten igenis jó és szeret bennünket… Oda álltam a mikrofon elé és kihirdettem szellemben, hogy minden rekedtség elhagy engem most és az Úr dicsőségére fogja használni a hangszálaimat, az Ő felmagasztalására. Ahogy elkezdtem énekelni az első dalt, a rekedtség úgy eltűnt,  mintha ott sem lett volna, pedig akkor már harmadik hete küzdöttem a megfázás tüneteivel és fizikailag teljes lehetetlenségnek tűnt… Nemcsak, hogy eltűnt akkor a rekedtség, azóta sem tért vissza! Halleluja!

A Dalokról részletesebben:
01 Szeretlek – az Úr arra vezetett, hogy olvassam el újra az Énekek Énekét, mert az számunkra a Vőlegény – Jézus szavai, felénk, akik az Ő Menyasszonya vagyunk. Ahogy a versszakokat énekelgettem, egyszer csak tisztán és világosan hallottam a Mennyből, ahogy az Atya ezt énekli: Szeretlek Gyermekem, óÓó, Szeretlek Egyetlenem, óÓó… Majd azt éreztem, mintha időnként szökdécselve, kezem a kezében lengetve játékosan, pajkosan táncol, énekel – mint egy igazi apuka a kicsi gyermekével. Őszintén szólva teljesen ledöbbentem, egyrészt az „óÓó”-részen (teljesen őszintén ezt valahogy nem vártam Istentől… :))) másrészt azon, hogy úgy szólított (bennünket, mivel én Krisztus Testét képviseltem…) EGYETLENEM – azon kezdtem töprengeni, imában kérdezni, hogyan lehetünk mindnyájan az Ő egyetlenei…? Erre jött is a válasz azonnal: „Minden kicsinyem az én egyetlenem, mert amilyen szeretettel szeretem az egyik gyermekem, az a szeretet egyedül az övé, osztatlan figyelmem és törődésem kapja mindenki egyen-egyenként és azt senki nem veheti el tőlük! Csak az övék! No igen, Isten nem ember – és a szeretete sem emberi… Kijelentést kell kapnunk mindnyájunknak a Mennyből hatalmas szeretetéről! 

02 Táncolj Velem – ezt feljebb leírtam, minden ebből a dalból indult el… Ahányszor hallom, újra átélem a Vele való találkozást és a Menny légköre betölti az atmoszférát, melyben én sem tudtok könnyek nélkül megállni, csak leborulva Őt imádni..


03 Szeretetem – Mi is lehet újszövetségi keresztényként egyik „alap Igénk”, ha nem az 1Korinthus 13? – ami pontos leírása Isten agape szeretetének. Ismét hallottam (ahogy már többször is korábban…) azt a kijelentését az Úrnak, hogy „ahogy egymással bánunk, azt Vele tesszük – nem csak egymással” – az Ő vágya, hogy egymást is úgy szeressük, ahogy Ő szeret bennünket. Ne legyünk egymásra irigyek, rosszakarók, hiszen a világ is arról ismeri fel, hogy az Övéi vagyunk, ha egymást szeretni tudjuk! Ő azonban előbb szeretett bennünket :)))


04 Az Enyém Vagy – szó szerint egy vidám táncos jelenetet láttam a Mennyből, ami örömteljes, még egy kicsit vicces is volt, mivel az Úr elmutogatta, hogyan formálta ki a mi kicsi kis testünket a saját kezeivel – és megalkotott, hogy örömére legyünk! Majd megjelent előttem az emberek sokasága, akik annyira nem így élik az életüket – pedig Isten azt akarja, hogy vegyük le a tekintetünket minden másról, és higgyük el, hogy Ő, aki megalkotott – gondja van ránk, tenyerébe metszett minket és állandóan itt van velünk, csak meg kell nyitnunk a szívünket előtte, hogy befogadjuk mérhetetlen szeretetét!


05 Nézd, Milyen Fontos Vagy – Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! (János 3:16) Nagyon megérintett – ahogy újra és újra megérint – a kereszt üzenete, hiszen Jézus halála és feltámadása elhozott számunkra MINDENT! Csakis Őmiatta „már minden a mienk”! Ehhez viszont el kell Őt fogadnunk és azt amit tett értünk, mert ennél nagyobb dolog nincs is az egész világon!


06 Térj Haza Hozzám – akárhányszor hallom ezt a dalt, mindig megkönnyezem, mert olyankor „Isten szívét érzem” – azt, ahogy Ő érez azok iránt, akik eltávolodtak Tőle… Ő annyira vágyik arra, hogy visszatérjenek Hozzá, hogy nem is gondolnánk mennyire…


​07 Gyönyörű Vagy – Egy az egyben olyan dal – a többihez hasonlóan – amit szó szerint a fülembe énekelt az Úr, amit én csupán kiénekelek, de ezek az Ő szavai. Ő így lát bennünket!! Amikor elbizonytalanodom, mert elégedetlen vagyok magammal, csak meghallgatom újra és felemel az Úr, mert Ő másképp lát bennünket, mint ahogy mi látjuk saját magunkat…


08 Itt Vagyok Veled – ennek a dalnak a versszakai már korábban íródtak, de akkor valahogy „befejezetlennek” éreztem, most azonban úgy jött a refrénje, mint ahogy feljebb fogalmaztam: „berobbant”. Majd Géza (Gianni) felhívott feleségével Gabikával, hogy ezt a dalt hallgatva – mindketten végigsírták az egészet, mert annyira megérintette őket a mondanivalója. Abban a pillanatban jött egy belső bizonyosság arról, hogy ezt a dalt neki kell énekelnie! Nagy öröm volt számomra, hogy igent mondott rá, mert annyira át lehet érezni az Atya szívét, ahogy mondja nekünk: „bárhol is vagy és bármin is mész keresztül, én minden helyzetben mindig veled vagyok!”


​09 Kövess Engem – egy testvérnővel találkoztam, aki több mint 20 éve elveszítette a férjét és boldogan mesélte, hogy miután elkezdett hallgatni bennünket a YouTube videókon keresztül, mennyei átélései kezdődtek. Egyik átélése az volt, hogy Jézus eljegyezte őt magának a Hóseás 2-ben található „5 jeggyűrűvel” – minden ujjára húzott egy gyűrűt: szeretet, igazság, irgalom, kegyelem, hit – ahogy ezen az Igén elmélkedtem, már jött is a dal… Látomásban Jézust láttam, ahogy int a kezével: „Kövess Engem” – ahogy kinyitottam a Bibliámat, pont ez a két szó „emelkedett ki” a lapjairól. Hatalmas öröm árasztott el. Ezen a dalon keresztül is újra és újra megérint az Úr… Ó, annyira kedves Ő!!!


10 Megbocsátás – na, ez egy nagyon különleges dal számomra, mivel egyik éjjel álmomban hallottam azt a részt: „A megbocsátás erő, szabaddá tesz és győz…” ahogy felébredtem álmomból, még mindig hallottam… Azt kérdeztem az Úrtól: „Istenem, mi az üzeneted, mit szeretnél kijelenteni?” Abban a pillanatban hallottam, ahogy ezt mondja: „szeretném, ha énekelnél a megbocsátásról, mert a legtöbben azért nem tudják elfogadni szeretetem, mert nem tudnak megbocsátani és ez elválasztja őket Tőlem…” Kikerestem a megbocsátásról szóló Igéket a Bibliából és ahogy azon elmélkedtem mennyire súlyos dolog a szellemvilágban a meg-nem-bocsátás, hiszen tényleg olyan, mintha amiatt mindent kihagynánk, amit Isten nekünk szánt… A megbocsátás nem egy opció, hanem egy elengedhetetlenül és feltétlenül szükséges dolog ÉS ERŐ!


​11 Jövök Hamar – szintén egyenesen a Mennyből jövő dalszöveg, abszolút nem gondolkodtam ezen, amikor ez is „berobbant”. Az Úr szívén van, hogy újra és újra felhívja a figyelmünket arra, hogy Ő igenis jön vissza, méghozzá HAMAR! Legyünk az öt bölcs szűzhöz hasonlók, akiknek nem csak a lámpásaikban van olaj, hanem a korsóik is tele vannak – túlcsorduló módon! Telve az első szeretet tüzével :)))


12 Szíved Kell (Piano Verzió) – nem magamtól találtam ki, hogy újra énekeljem ezt a dalt átdolgozott szöveggel, ahogy az Úr énekli ezt nekünk, de az Ő szívén ott van és Ő indított rá. Én pedig engedelmeskedtem… (Eredeti verzió: „Van Segítség” című albumon)


BÓNUSZ DALOK: a „Bízz Bennem” dal teljesen beleillik az album mondanivalójába, és ezen a dalon keresztül már sok nehézségen átvitt az Úr… (Eredeti verzió: „Az Úr Harcol” című albumon). Az „Én a Szerelmesemé Vagyok” – bár esküvői dalnak készült és lehet nem teljesen „ideillő”, mégis a refrénje az Énekek Éneke 2:16-ból teljesen az Úr, mint Vőlegény és a mi, mint Menyasszony viszonyáról szól és nagyon sokak merítettek már belőle… Többeknek voltak Mennyei átéléseik mialatt ezt a dalt hallgatták és kérték, ha készül egy album, akkor ezt a dalt tegyük bele, mert annyira szeretik… :)))


Igei Referenciái a Daloknak

Mivel Isten meg akar erősíteni bennünket azokban a dolgokban, melyeket a dalokban is mond, érdemes áttanulmányozni a Bibliában azokat a részeket, melyek kifejezetten ezekről szólnak:

01 Szeretlek – Énekek Éneke 8
02 Táncolj Velem – Érdemes végig olvasni az Énekek Énekét egészében
03 Szeretetem – 1Korinthus 13
04 Az Enyém Vagy – Ézsaiás 43, 49
05 Nézd, Milyen Fontos Vagy – János 3:16, 14:6, Róma 8:32, 1Timótheus 2:6
06 Térj Haza Hozzám – Lukács 15
07 Gyönyörű Vagy – 1János 4:8, Énekek Éneke, Róma 8:38-39
08 Itt Vagyok Veled – Zsoltárok, Énekek Éneke, Sofóniás 3:17, Máté 28:20, Ézsaiás 41:10
09 Kövess Engem – Énekek Éneke, Márk 1:17, Hóseás 2:13-19
10 Megbocsátás – Máté 6:14, Lukács 17:3, Máté 18:21-22
11 Jövök Hamar – Énekek Éneke 4, 1:2, Joel 2:28-32, Máté 25
12 Szíved Kell – Máté 5:8, 11:30, János 4:23, 12:26, 16:33
13 Bízz Bennem – 1Mózes 37-től, János 16:33, 1Péter 1:7, Galata 5:22
14 Én a Szerelmesemé Vagyok – Énekek Éneke 2:16


BIZONYSÁGOK

Testvérnő bizonysága:
Ez az új album, a legeslegjobb, amit valaha készítettél! A zene! a hangod! GYÖNYÖRŰ!!! de ez egyszerűen sokkal több! A mondanivaló egyenesen mámorító! Annyira át van itatva a szeretettel! Igen, tudom, hogy szeret Isten, de csak hallgattam s azt kérdeztem, hogy na de ennyire??? HMMM!!! A dalok külön külön is csodálatosak, de az egész album, mint egy egység – szuper!
Így éreztem: Szeretlek – táncolj velem – szeretlek – enyém vagy gyermekem – nagyon fontos vagy nekem, MINDENT megadtam neked -várlak, gyere vissza hozzám – te hozzám tartozol, s én annyira gyönyörködöm benned – azt akarom, hogy tudd, hogy milyen öröm tölt be engem, mikor itt vagy velem, én mindig rendelkezésre állok – add át magad nekem, ne félj!!! örömöm felszabadítottam benned – egy nagyon fontos dolgot kérlek tegyél meg, másoknak bocsájts meg! a szívedet én rendbe teszem, ne te erőlködj! én már győzelmet arattam. Légy türelmes én jó Istened vagyok. Köszönöm, hogy Engem, az Egy és Élő Istent választottál.
Na szerinted eddigre mennyi könnyel volt dolgom? Nagyon nagyon jól összeállított sorrendben következnek a dalok egymás után. A kedvencem a 4. dal, „Az enyém vagy” csodálatos, hogy miként gondol rám az én drága mennyei Apukám, és milyen türelmes hozzám, emlékeztet, hogy Rá mindig számíthatok.
Címadó dal: nagyon szép indítás. „Szeretetem”: nagyon különleges, mélyebb tónusokat is gyönyörű szépen énekelsz!!! Kimondottan tetszik. Ez érvényes a „Nézd, milyen fontos vagy nekem” című dalra is. Ráadásul ez egy olyan kinyilatkoztatás volt számomra! Jézussal együtt tényleg MINDENT megkaptunk, wowwww!!! Sokszor úgy lekorlátoztam az elképzeléseim, de egy ilyen kijelentés után, huh, itt jön be a szív, mert az elme, ezt fel se tudja fogni A konferencia alatt is azt mondta nekem az Úr az egyik dicsőítés alatt, hogy Ő a szívekhez beszél Halleluja! Szóval ez a dal nagyon megérintett. Nagyon jó, hogy Géza énekli az „Itt vagyok veled” dalt. Hogy ez mennyire nem rólunk szól. És az emberek hogy megcsinálják, hogy az ő elképzeléseik szerint kell dolgokat tenni. A mi drága Urunk a te saját füledbe dúdolta el ezeket a dalokat először és Ő, mint atya – férfi hang – ugyan úgy hangzik mindenki számára. Tehát teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő énekli, mert valójában az Úr szól!!! A bónusz dalok nagyon jó választások voltak!

És hát téged pedig hmmm!!! mennyire szeretünk! Köszönöm, hogy elhoztad az üzenetet a mennyből!!!

Testvérnő bizonysága:
Drága Éva! Ahogy hallgatom a dicséreteket egyszerűen nem lehet betelni vele. Olyan mint egy mennyei infúzió, csak árad és árad és árad Isten végtelen szerelme, kegyelme, ugyanakkor megelevenedik, berepít a Szerelmes karjaiba, a valóságba, abba a gyönyörű világba, amely az otthonunk. Csodálatos helyszín a gyönyörű vőlegénnyel. Azóta is téged hallgatlak, nem lehet megunni. Az Úr jelenléte, szerelme, ahogy átölel, táncolok vele, dicsérem, imádom Őt. Annyira csodás és köszönöm!

Férfi testvér bizonysága:
Hallgatom a dalokat és tényleg elérzékenyül az ember hallgatása közben! Isten tényleg mennyire nagyon szeret bennünket! Az előző albumok: „Van Segítség” hallgatása közben azonnal átjöttek, megérintettek az üzenetek. Majd a „Szomjazom Jelenlétedre” -olyan szellemi megtapasztalást adott álmomban (mivel egész éjszaka ment a zene halkan alvás közben…), hogy nem tudok felkelni Isten jelenlétének ereje alatt, a földre estem és képtelen voltam onnan felkelni, mert annyira erős volt az Úr súllyal bíró jelenléte! És nagyon boldog voltam az álom közben! Majd „Az Úr harcol” album jött és ahhoz kellett egy pár hónap „ízlelgetés”, mielőtt teljesen „megnyíltak” számomra a dalok, hiszen az egy rendkívülien prófétikus album. Ez a „Szeretlek” album azonban azonnal „ütött” – az első daltól kezdve minden teljesen átjött onnan fentről. Nagyon köszönjük a dalokat! 


Testvérnő bizonysága:
Érdekes, ahogy hallgattalak az Úr képekben megerősített, hogy hol, mikor mentem át a próbákon a szeretet, megbocsátás megcselekvésével… Dalaid egységet hoztak fel bennem. Ugyanis az Úrtól kapott érzéseket, tudást, stb. összeállította. Sok, fontos mondanivaló található dalaidban, hordozzák magukban az egyszerűséget is. Nem is tudom kifejezni magam úgy igazán, de egyszerre érzem és tudom, hogy a szeretet a kulcs mindenhez. A tőle származó őszinte, tiszta szeretetre van szükségünk… ha megvan, azzal betölt mindent.(hosszú-tűrést, megbocsátást stb…) Egy ideje ezt helyezte anyuval együtt a szívünkre… te meg kiénekelted. Tényleg erre van szükségük az embereknek, a sok magyarázat, „majd én megmondom” – helyett. Mindezt tudva, számomra még is a második dal volt az, amire a szívem felfigyelt. Sokszor láttam magam az Úrral kéz a kézben forogni, szaladni, táncolni kint a természetben… a zenei aláfestés maga a természet hangja volt. Minden dalodban más és más dologban visszaigazolt. Éreztem a szívemben, hogy azt akarja mondani: ez ilyen egyszerű. Nem kell bonyolítani semmit. Láttam magam előtt azt is, hogy az engedelmes, tiszta szíved gyümölcse az aratás. Gyönyörködtem, átjárt teljesen a természetfeletti valóság. Hálás vagyok az Úrnak értetek. Örvendezek veletek, mert az Úr gyermekeit, népét, nyáját segítitek terelgetni a helyes úton. Az Úr jósága, ereje és a MINDEN – ami ő maga, szikrázik, árad kifelé a hangodból…Hiszem veletek együtt, hogy nagyon hamar megremeg a Föld! Mit is kívánhatnék nektek, hisz megvan mindenetek: JÉZUS! De a szívből jövő áldás mindig jól jön: Az Úr Jézus áldása kísérje továbbra is minden utatokat.
U.i. Most olvastam a dalaid részletes születéseit… a táncos rész – szóhoz sem jutok… szenzációs ez az egész!


Szintén egy testvérnő írta:
Amit szerettem volna veled megosztani érdekesség képen, hogy én is szoktam Jézussal táncolni, sőt van amikor a lakásban is. Persze nem látom Őt fizikai szemmel mikor a konyhában táncolok vele, de mégis olyan érdekes, hogy nem csak én szoktam vele táncolni. 🙂


Testvérnő írta:
Évike, köszönöm Nektek a Szeretlek albumot. Izgatottan vártam onnantól, hogy megtudtam, hamarosan megjelenik. Mikor még csak olvastam, hogy miről fog szólni, de még nem hallottam őket, már akkor nagyon közel éreztem magamhoz ezt az albumot, mert a szívem mélyén már rég vágytam egy olyan dalcsokorra, amelyen keresztül érezhetem Jézus irántunk érzett mérhetetlen szerelmét. Már az előző albumotok kapcsán született bennem egy vers, ami Jézus irántunk érzett vágyódásáról szól. És a mi Jézusunk dolgozott a szívetekben és hála a munkátoknak megszületett ez a csodálatos album. Mindegyik dalban van egy egy rész, amelyik magával ragad. Kedvenceim:
-a Táncolj velem, mert én is táncoltam már Jézussal.
-Nézd, milyen fontos vagy Nekem, egyszerűen csodálatos. Mélyen megindító.
-Gyönyörű vagy, tegnap egész délután ezt az egy sort énekeltem magamban: „Virágzó kert az én jegyesem, szemem fénye szépségem”. Még este is ez a sor tört fel a szellememben.
KÖSZÖNÖM! Amikor tehetem, meghallgatom őket.


Férfi testvér írta:
Szia Évi! Gratulálok az új albumhoz! Tartalmas, teli az Ő szeretetével! A hangszerelés is profi. A régebbi dalok is jobban tetszenek így nekem! (Szíved Kell, Bónusz Dalok…) Köszönjük,hogy megosztottad velünk, amit fentről kaptál! Igazi szerelmes album!​


Testvérnő bizonysága:
Az Úr jelenlétében hallgattam meg az albumodat. Átéltem minden egyes szavát és mondatát. Szellemi füleimmel hallottam és szellemi szemeimmel láttam és éreztem mindent, amit kiénekeltél. Ilyen szépet és jóízűt még sosem sírtam talán… Hangodat hallgatva az Úr karjaiban és szeretetében, közben kérdéseimre válaszokat kapva, szívemet tisztára – hófehérre mosva érezni lehet azt, ahogy teljesen a sebeket begyógyítja. Valami csodalatos átélésem volt az Úrral és a kristály-tiszta angyali hangoddal. Az Úr közben átjárta testemet az Ő hatalmas szeretetével. Nem is lehet szavakban összefoglalni, csodalatos gyermeke vagy az Úrnak drága Évike, nagyon gyönyörködik benned az Úr. És én is nagyon szeretlek. De minden dicsőséget az Úrnak adunk, mert valóban tőle származnak ezek a csodás mennyei dicseretek, és az angyali kristály-tiszta hangod is. Minden egyes dicséretről lenne mit írnom, mert mindegyik a szívemhez szólt csodalatos módon. Én csak kérdést tettem fel az Úrnak, és te dalban megválaszoltad. Ezt az albumot át kell érezni és nem csak meghallgatni. Csodás!! Nagyon sokat kaptam Évike, szavakban nem is tudom kifejezni. Hálás a szívem, hogy megszületett ez az album. Egyszerűen csodálatos és gyönyörűséges mindegyik dal. Nagyon szépen köszönöm Évike. Az Úr áldott gyermekei vagytok. Áldjon az Úr továbbra is benneteket. Nagyon szeretlek. Pusziiiii


Testvérnő bizonysága:
,, kibocsátom az Úr énekét és helyre állítom Dávid sátorát ”…. Ahogy elkezdtem hallgatni az énekeket egyfajta szabadságot éreztem és ahogy az Atya fogta az ujjamat és forgatott maga előtt teljes elfogadást. Úgy gyönyörködik bennem ahogy vagyok… A 3. ének számomra csodás. Meg tudnám egymás után 100-szor hallgatni.


Testvérnő írta:
Csak gondoltam leírom, a dalok egész nap oda-vissza szólnak és annyira jó atmoszférát teremtenek. 3-4-5 ez a kis csokor a legkedvesebb számomra!


Nyugdíjas férfi testvér nyilatkozta:
Nagyon tetszenek a dalok, de az én kedvencem a „Gyönyörű Vagy”


Férfi testvér azt írta:
Egész családunk kedvence „Az Enyém Vagy” kicsitől nagyig – mindenki ezt énekli…


Férfi testvér írta:
Minden dal nagyon tetszik, de ahogy meghallottam a „Táncolj Velem” dalt, a Mennyben éreztem magam – teljesen a Menny atmoszféráját hordozza! Csodálatos. Az r&b stílusú zenék (Gyönyörű Vagy, Megbocsátás) is tetszenek, olyan „monumentális” érzésem van, ahogy hallgatom…


Többen is írták…:

Ezek a dalok ténylegesen a Mennyből jöttek, mivel valóságos lelki gyógyulást okoznak az ember belsejében hallgatásuk közben!

Testvérnő írta:

Az album hallgatása közben teljesen kivon a természetes közegből és úgy érzem Isten kebelében nyugszom. Ezek nem hízelkedő beszédek, hanem szó szerint ezt élem át. Valóban a belső gyógyulás kenetét (is) hordozza. Számomra 3 dal a dobogós helyezett, vagyis ami legjobban „hatást gyakorolt” rám: 1. Táncolj Velem 2. Gyönyörű Vagy 3. Bízz Bennem (régen is ez volt!)

Testvérnő írta:

Nagyon tetszenek a dalok, valóban a Mennyből jöttek, erőteljesen buzdító, erőt és örömöt adó dalok. Jöjjön a jutalom a Mennyből nektek, mindannyitoknak akiknek a közreműködésével készültek részünkre ezek a dalok. Az Úré legyen minden dicsőség ezért is!

Férfi testvér írta:

Nagyon jók és szépek a dalok! Sokat hallgatom őket! Megjegyzem, hogy a Gianni-s szám is igen jóra sikerült. Megbarátkoztam Petneházi Géza hangjával is, a Sid Roth magyar hangjaként kicsit szokatlan volt, de most az „Itt vagyok veled” c. dal kapcsán nagyon megszerettem a hangját! Nagyon méltányolom az album ingyenes közzétételét! Ilyenkor nagyon hálás szívvel gondolok Istenre. Ő visel gondot felőletek, és mindig őszinte szívvel szoktam emlékeztetni Őt, hogy el ne feledkezzen rólatok! Mindig imádkozok értetek, az anyagiak felől is. Nagyon fontos, hogy azon a téren áldottak legyetek! Nem mindenki tudja megtenni, hogy ingyenesen adja ki az albumait (vagy bármilyen munkájuk eredményét). Isten legyen a segítségetekre és áldásotokra az Ő mennyei eszköztárából!

Dalszövegek letölthető Word formátumban:

hamarosan ujra letölthetőek lesznek – frissítés alatt:

01_szeretlek.docx

02_táncolj_velem.docx

03_szeretetem.docx

04_az_enyém_vagy.docx

05_nézd_milyen_fontos_vagy.docx

06_térj_haza_hozzám.docx

07_gyönyörű_vagy.docx

08_itt_vagyok_veled.docx

09_kövess_engem.docx

10_megbocsátás.docx

11_jövök_hamar.docx

12_szíved_kell__piano_verzió_.docx

13_bízz_bennem.docx

14_Én_a_szerelmesemé_vagyok.docx


Támogatás:

Ez az album is, – ahogy az összes többi – ingyenesen van feltéve, letölthető formában.

Az előállítása viszont pénzbe került. Ha valakit felindít Isten Szelleme, hogy anyagilag támogassa az újabb albumok készülését csak úgy, mint az Evangélium hirdetését, minden adományt nagyon hálásan megköszönünk!

Számla adataink az alábbi linkről is elérhető: http://dunamisfamily.com/hu/adomanyok/