Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Dünamisz Magyarország Civil Társaság (továbbiakban „Dünamisz”) által közzétett és a „Cooltix” (a Dünamisztól független külső társaság), mint „Fizetőkapu” (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett jegyvásárlási rendszer használatának feltételeit, valamint a vásárlóra (továbbiakban “Felhasználó”) vonatkozó feltételeket.

Fizetési adatok nem kerülnek a Dünamisz birtokába, csupán a tranzakciók eredményéről értesül, kizárólag a Szolgáltató – akit az adatkezelési törvény kötelez – kapja meg azokat.

A jegyvasarlas.dunamisfamily.com weboldalon történő böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Dünamisz ezen weboldalán lévők használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket (a Dünamisz Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://dunamisfamily.com/hu/adatvedelmi-szabalyzat/) és annak minden pontjával egyetért.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Dünamisz elérhetősége: dunamis.hungary@gmail.com

Szolgáltató adatai és saját ASZF nyomtatványa: https://cooltix.hu/aszf.pdf

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el,  nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem indítványozhat jegyvásárlást sem.

A jegyvásárlás menete

A jegyvásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges, a vásárlással együtt a regisztráció is megtörténik.

A jegyvasarlas.dunamisfamily.com „Vásárlás” menüpontban a vásárló adatainak megadása szükséges (Teljes név, e-mail cím, Ország, Település, Telefonszám) A „Fizetés” jelölő négyzetre kattintva a rendszer tovább vezeti az összesítéshez, ahol az adatok áttekintése, illetve az ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elfogadása (a jelölő négyzetre kattintással) után lehet ismét a FIZETÉS négyzetre kattintani. Ez pedig már a Cooltix oldalán megjelenő felületre visz, ahol a bankkártya adatait kell megadni. Sikeres vásárlás esetén megjelenik a „Sikeres fizetés” felület és a megadott e-mail címre kiküldött jegy és számla.

A hibásan vagy hiányosan megadott adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Az utolsó „Fizetés” gombra kattintva a Felhasználó a megrendelését véglegesíti. A gomb kattintása után a megrendelés és a megadott adatok már nem módosíthatók.

Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik.

Egy korábbi rendezvényre készített YouTube videó, ami segíthet a folyamaton végigmenni: https://www.youtube.com/watch?v=wWP0E4fYWj0

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó jegyvásárlást bonyolít le és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.